Emil Thorian working at the laboratory. Photo by Florian Schmidt.

PhD Thesis Defence: Kvantitativ laserdiagnostik av kaliumföreningar i gas-fas vid förbränning och förgasning av biomassa

WHEN:

Thursday 25 May, 2023 at 09:00 - 11:00

WHERE:

Lilla hörsalen (KBE301), KBC, Umeå University


ORGANIZER:

Umeå University, Umeå, Sweden

SPEAKER:

Zhongshan Li, Professor, Avdelning för förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds universitet
Emil Thorin, Doktorand, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet

CONTACT:

Emil Thorin, emil.thorin@umu.se