Bioekonomiriksdagen 2023

WHEN:

Wednesday 22 Feb, 2023 at 12:00 - Thursday 23 Feb, 2023 at 12:00

WHERE:

Umeå, Sweden


Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Syftet med dagen är att visa upp och diskutera hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration. Klicka här för anmälan.

ORGANIZER:

Bioekonomi i Norr

SPEAKER:

Moderator Eva Fridman, BioFuel Region

CONTACT:

Barbro Kalla, BioFuel Region, barbro.kalla@biofuelregion.se